Lokal konfigurasjon med php.ini og user.ini

Med webhotell på Linux-plattform kan konfigurasjonen av PHP endres lokalt for det aktuelle webhotellet ved å opprette en egen php.ini-fil eller user.ini-fil. En php.ini-fil vil erstatte den globale php.ini på serveren, og vil gjelde for hele webområdet ditt, inkludert alle mapper. En user.ini-fil kan brukes pr. mappe og må replikeres inn i alle mapper den skal gjelde for. 

Bruk av php.ini for hele webområdet:

1. Last ned php.ini-filen for din PHP-versjon nedenfor og plasser denne i roten av ditt webhotell, utenfor www-mappen (eksempelvis i mappen /home/10/w12345/). Filen inneholder innstillinger for PHP og erstatter den globale PHP-konfigurasjonen for ditt webhotell.

PHP 5.x: php-5.6.ini
PHP 7.x: php-7.0.ini

Etter at du har lastet opp filen til webhotellet må du endre filnavnet til php.ini 

OBS! Visse innstillinger er ikke tillatt og er sperret i den sentrale serverkonfigurasjonen.

Eksempel på variabler du kan endre i php.ini-filen:

memory_limit = 256M;
display_errors = Off;
post_max_size = 20M;

2. For at php.ini-filen skal fungere for hele webhotellet ditt (inkludert undermapper) må det også opprettes en fil ved navn .htaccess som plasseres i www-mappen eller mappen du ønsker at innstillingene gjelde for.

Filen skal inneholde følgende:

suPHP_ConfigPath [banen til webhotellet]

Eksempel: suPHP_ConfigPath /home/10/w12345/

For å finne banen til ditt webhotell kan du gjøre som følger:

- Opprett en fil ved navn pwd.php som du plasserer www-mappen på ditt webhotell. Filen skal inneholde følgende:

<?php
echo getcwd() . "\n";
?>

- Gå til http://dittdomene.no/pwd.php. Du vil da få printet ut fullstendig bane til ditt webhotell.

Bruk av user.ini pr. mappe:

1. Opprett en user.ini i mappen den skal gjelde for, eksempelvis i en upload-mappe der du trenger å endre post_max_size. 

2. Legg inn variabelen i filen med antall MB du ønsker:

post_max_size = 20M;

Legg eventuelt inn andre variabler du vil endre på.

 

Levert av Zendesk