Flytting av domene

Her finner du forklaring på det som kundene oftest lurer på i forbindelse med flytting av domene.