SFTP med FileZilla

Påloggingsinformasjonen du skal benytte i oppsettet finner du i Kontrollpanelet.

Koble til med Quickconnect

Oppgi vertsnavn, brukernavn og passord og sett port til 22. Trykk 'Quickconnect'.

Koble til med Site Manager

  1. Trykk 'File' og 'Site Manager'.
  2. Klikk 'New Site'.
  3. Sett 'Protocol' til SFTP.
  4. Velg 'Logon Type'. Endre denne til 'Ask for password' eller 'Interactive' hvis du ikke ønsker å lagre passordet til FileZilla.
  5. Oppgi vertsnavn i 'Host', og sett port til 22.
  6. Oppgi brukernavn og passord.
  7. Trykk 'Connect'.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse