Jeg får ikke sendt epost fra mitt webhotell

For å sende mail fra et webhotell hos oss via kontaktskjema etc så er det et par regler som må følges.

  • Kontoen det skal sendes fra må eksistere i vårt system, og den må være hvitelistet for utsending på webhotellet. 

   • Velg 'Webhosting' og deretter 'Webhotell' fra menyen i Kontrollpanelet og klikk på kontoen du ønsker å benytte.
   • Klikk 'Utgående epost' (nederste valget). 
   • Velg konto i listen det ønskes å sendes fra og velg "Autentisere". 
   • Du kan også fjerne autentisering fra listen i ettertid. 
  • I kontaktskjema så anbefaler vi bruk av PHP-mail, men det kan også benyttes SMTP. Skal du bruke SMTP må du bruke en av disse over port 25, uten kryptering:
   mail.uniweb.no
   mail.fastname.no
   mailout.one.com

  • Det er ikke tillatt med bruk av SMTP fra tredjepartsleverandør for å sende mail fra webhotell hos oss. 
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse