Legge til e-postkonto på iPhone og iPad

Følg stegene nedenfor for å sette opp din nye e-postadresse på iOS/iPhone. Denne guiden tar utgangspunkt i et IMAP-oppsett. Vi anbefaler IMAP, spesielt når du skal bruke din e-postadresse på flere enheter.

» Les mer: Hva er forskjellen på POP og IMAP?

1. Gå til «Innstillinger» på din enhet.


2. Velg «Kontoer og passord».

ios1


3. Velg «Legg til konto».

ios2


4. Velg «Annen» i dette bildet.
OBS! Dersom du skal legge til en Hosted Exchange konto, så velger du "Exchange" i dette skjermbildet. 

ios3


5. Velg «Legg til e-postkonto».

ios4


6. Skriv inn ditt navn, din fulle e-postadresse og ditt passord. E-postadresse og passord er det du har valgt i ditt kontrollpanel hos oss. I «Beskrivelse» kan du skrive det du vil. Trykk «Neste».

ios5


7. Velg IMAP som kontotype øverst. Skriv inn innkommende e-posttjener og utgående e-posttjener. Begge disse skal være mail.uniweb.no. Skriv også inn ditt brukernavn (e-postadressen) og passord for både innkommende og utgående tjener. Trykk «Neste».

ios6_UW


8. Sjekk at «E-post» for denne kontoen er påslått og trykk «Arkiver». Kontooppsettet blir nå lagret.

ios7


Følgende må gjøres til slutt for å få helt riktig oppsett:

9. Gå inn på «Innstillinger» og velg «Kontoer og passord» igjen.

ios8


10. Trykk på den nye kontoen du nettopp la til.

ios9

 

11. Trykk på kontoen din igjen.

ios10


12. Trykk på SMTP under «Utgående e-posttjener» for din konto.

ios11_UW


13. Så trykker du på din utgående e-posttjener.

ios12_UW


14. Sjekk at tjeneren er påslått («bruk denne tjeneren»). Skru på «SSL» og skriv inn «Tjenerport» 587. Autentisering skal være «Passord». Trykk «Ferdig».

15. Klikk på «Avansert» som vises i skjermbildet under punkt 12. Sørg for at du bruker SSL for innkommende innstillinger, som vist under: Slå på SSL, bruk «Passord» som autentisering, skriv INBOX som «IMAP-baneprefiks» og sett «Tjenerport» til 143.

Dersom Inn-/utgående oppsett ikke støtter valg av «SSL», forsøk å deaktiver valget og test tilkobling igjen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse