Serverinformasjon for oppsett av epost

De aller fleste epostklienter i dag støtter automatisk oppsett av epost, du behøver bare å velge å legge til en IMAP konto, fylle ut brukernavn (hele epostadressen) og tilhørende passord. Så vil din enhet hente resten av innstillingene automatisk. I tilfeller hvor man må legge til innstillinger manuelt så kan du oppgi følgende: 

Server for innkommende epost: mail.uniweb.no
IMAP-Port: 143
POP3-Port: 110
Krever passordgodkjenning. Brukernavn: Hele epostadressen (din@epostadresse.no)
Server for utgående epost: mail.uniweb.no
SMTP-Port: 587
Krever passordgodkjenning. Samme brukernavn og passord som for innkommende server.

NB! Kontoen støtter STARTTLS der det er tilgjengelig, med samme porter som over. Du skal ikke velge SSL/TLS og tilsvarende porter (993/465).

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse